Project Afval is Gaaf!

Welke functie heeft een object dat verworden is tot afval? En welke nieuwe functie kan dit object krijgen als we er iets nieuws van maken? Bij project afval is gaaf gaan we dit onderzoeken. We werken vooral met materialen die de leerlingen zelf van huis meenemen. Dit kunnen zowel kapotte apparaten zijn als bruikbaar afval ..